HLEDÁME DOMOV inzerce psů a kočekOBCHODNÍ PODMÍNKY » VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

LAMESARA s.r.o.

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz a majitelem práv k němu (dále jen "prodávající") je:

Lamesara s.r.o.

IČO 08523096,  nejsme plátci DPH

Sídlo: Braunerova 563/7, 18000 Praha 8

Provozovna č.1012975291: Zenklova 384/147, 180 00 Praha 8

Zapsaná: 18.9.2019 pod spisovou značkou C 320359 vedenou u Městského soudu v Praze

Telefon:  +420 777 61 15 63

Email: eshop@mameradizviratka.cz

www.mameradizviratka.cz

 

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

2.1. Přijímané způsoby platby

 

Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ může kupující využít následující způsoby platby:

a)  Na dobírku

b)  Platba předem na náš účet vedený u Equa Bank 1030600044 / 6100

 

Při nákupu v kamenném obchodě může kupující využít následující způsoby platby:

a)  V hotovosti

b)  Platební kartou VISA, Master

 

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 7-mi dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud objednávka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem vyzvednuta, má provozovatel internetového obchodu právo požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 100,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s případnou smluvní pokutou v této výši.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

3.1. Cena a způsob doručení

Celková cena objednávky se skládá z cen za zboží s DPH uvedených na webu www.mameradizviratka.cz.

Osobní odběry Uloženka = Výdejní místo HeurekaPoint, výdejní místo DPD parcel Shop a pobočky Mountfieldu, lze poslat zásilky do max. hmotnosti 20kg a velikost zásilek: délka nejdelší strany 175 cm a součet obvodové délky stran až 300 cm.

V objednávce zaškrtnete požadovanou variantu poštovného či dopravného.

Kurýrní služba garantuje doručení do druhého pracovního dne. Oznámení o doručení zásilky obdržíte SMS zprávou den předem. V den doručení pak obdržíte sms nebo email s upřesněním času. Máte také možnost změnit den doručení odpovědí na SMS nebo email. V případě neúspěšného doručení zanechá kurýr na místě Oznámení o neúspěšném pokusu o doručení s bližšími informacemi o dalším postupu. Kurýrovi můžete zaplatit v hotovosti nebo kartou.


Objednávka může být rozdělena na více balíků, záleží na hmotnosti a objemu zboží. Každý balík bude účtován dle ceníku viz rozpis v rubrice DOPRAVA A POŠTOVNÉ.

Ihned po odeslání balíku Vám pošleme číslo zásilky, abyste ji mohli sledovat.

 

4. Storno objednávky a odstoupení od smlouvy

Jestliže kupující zjistí, že z libovolného důvodu nemůže objednané zboží převzít, je povinen bez odkladu tak, aby šetřil práv prodávajícího, učinit storno své objednávky a to nejlépe telefonicky:+420 777 61 15 63, popř. zašle na tato čísla SMS zprávu nebo nás informuje na e-mailové adrese eshop@mameradizviratka.cz. Ve stornu objednávky kupující uvede:

 • firmu, název či jméno a příjmení kupujícího
 • adresu pobytu či sídla kupujícího a doručovací adresu
 • e-mailovou adresu kupujícího
 • telefonický kontakt na kupujícího
 • IČO kupujícího
 • datum storna objednávky
 • datum, případně číslo objednávky
 • zakoupené zboží, ohledně něhož je stornována objednávka
 • cenu zboží, včetně DPH

Vzniknou-li prodávajícímu v souvislosti se stornem objednávky náklady, například v podobě nákladů na přepravu zboží, bylo-li již objednané zboží kupujícímu zasláno, kupující je povinen je prodávajícímu uhradit.

Při zakoupení zboží prostřednictvím internetového obchodu mameradizviratka.cz kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Kupující při odstoupení od smlouvy uvede:

 • firmu, název či jméno a příjmení kupujícího
 • adresu pobytu či sídla kupujícího a doručovací adresu
 • e-mailovou adresu kupujícího
 • telefonický kontakt na kupujícího
 • datum narození nebo IČ kupujícího
 • datum, případně číslo objednávky
 • zakoupené zboží, ohledně něhož je odstupováno od smlouvy
 • cenu zboží, včetně DPH
 • bankovní spojení
 • zvolený způsob vrácení zboží
 • datum odstoupení od smlouvy

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

4.1. Vzor odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení o odstoupení od smlouvy a vzorovy formulář pro odstoupení od smlouvy jsou k nahlédnutí případně ke stažení zde.

Zákazník může při odstoupení od smlouvy použít i níže uvedený vzorový formulář, není to však jeho povinností:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název/Jméno a příjmení: ... (uveďte firmu, název či jméno a příjmení kupujícího)

Adresa: ... (uveďte adresu pobytu či sídla kupujícíhoa doručovací adresu)

E-mail: ... (uveďte e-mailovou adresu kupujícího)

Telefon: ... (uveďte telefonický kontakt na kupujícího)

Datum narození/IČ: ... (uveďte datum narození nebo IČ kupujícího)

Místo a datum: ... (uveďte místo a datum vyhotovení odstoupení)

 

Věc: Odstoupení od smlouvy

Ve Vašem internetovém obchodě http://www.mameradizviratka.cz/ jsem si

dne ... (uveďte datum objednávky)

objednal ... (uveďte zakoupené zboží, ohledně něhož je odstupováno od smlouvy)

v hodnotě ... Kč (uveďte cenu zboží), včetně DPH.

Číslo objednávky: ... (uveďte číslo objednávky).

Toto jsem od Vás obdržel dne ... (uveďte datum doručení zboží) společně s fakturou č. ... (uveďte číslo faktury).

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím na Vaši adresu (vyberte jednu z možností)

 • spolu s tímto dopisem
 • samostatnou zásilkou

Zaplacenou částku prosím vraťte ve lhůtě 14 dnů (vyberte jednu z možností)

 • složenkou na adresu ... (uveďe adresu, na níž chcete složenku zaslat)
 • bezhotovostně na účet číslo ... (uveďte číslo účtu), vedený u ... (uveďte název banky)

 

..................................................

(vlastnoruční podpis zákazníka)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.2. Výjimky

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

5. Práva a povinností z vadného plnění

 

5.1. Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

5.2. Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

6. Záruka a vyřízení reklamace

Záruka na prodávaná krmiva se poskytuje po dobu výrobcem krmiva garantované době minimální trvanlivosti. Výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv je uvedena na obalu. Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby. Při standardním uskladnění a přepravě zboží odpovídající druhu krmiva si krmiva uchovávají své deklarované nutriční vlastnosti po celou dobu vyznačené trvanlivosti.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením nebo při nevhodném uskladnění zboží u zákazníka, na poškození zboží při živelné pohromně a na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Záruka se rovněž nevztahuje na škodu na zboží vzniklou při jeho přepravě, kdy za tuto odpovídá dopravce. Kupující sepíše protokol o škodě a vymáhá úhradu náhrady škody na dopravci.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen si dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí zboží.

V případě výskytu vady je kupující povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Musí být rovněž přiložena kopie dokladu o nákupu (účtenka, faktura, atd.).

 

K uplatnění reklamace zboží kupující použije adresu provozovny : Lamesara s.r.o. Zenklova 384/147, Praha 8 nebo telefonický kontakt: +420 777 61 15 63, případně e-mailový kontakt: eshop@mameradizviratka.cz.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

6.1. Vzor reklamace zboží

 

Zákazník může při reklamaci zboží použít i níže uvedený vzorový formulář, není to však jeho povinností:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název/Jméno a příjmení: ... (uveďte obchodní firmu nebo název či jméno a příjmení kupujícího)

Adresa: ... (uveďte adresu pobytu či sídla kupujícího a doručovací adresa)

E-mail: ... (uveďte e-mailovou adresu kupujícího)

Telefon: ... (uveďte telefonický kontakt na kupujícího)

Datum narození/IČ: ... (uveďte datum narození nebo IČ kupujícího)

Místo a datum: ... (uveďte místo a datum vyhotovení reklamace)

 

Věc: Uplatnění reklamace zboží

Ve Vašem internetovém obchodě http://www.mameradizviratka.cz/, resp. ve Vaší provozovně na adrese Zenklova 384/147, 180 00 Praha 8  jsem si

dne ... (uveďte datum objednávky či nákupu)

objednal/zakoupil ... (uveďte zakoupené zboží, které je reklamováno)

v hodnotě ... Kč (uveďte cenu zboží), včetně DPH.

Číslo objednávky: ... (uveďte číslo objednávky).

Toto jsem od Vás obdržel dne ... (uveďte datum převzetí zboží) společně s fakturou č. ... (uveďte číslo faktury).

Zakoupené zboží vykazuje následující vady:

...............................................................................................................................

(popište vady, pro které je zboží reklamováno)

 

Dle toho, zda považujete popsané vady zboží za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy, postupujte dle možností uvedených ad I. či ad II.:

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________

 1. I.        Vzhledem k tomu, že uvedené vady považuji za podstatné porušení smlouvy, využívám svého zákonného práva a

a)    odstupuji od smlouvy.

Zakoupené zboží vracím na Vaši adresu (vyberte jednu z možností)

 • spolu s tímto dopisem
 • samostatnou zásilkou

Zaplacenou částku prosím vraťte ve lhůtě 14 dnů (vyberte jednu z možností)

 • složenkou na adresu ... (uveďe adresu, na níž chcete složenku zaslat)
 • bezhotovostně na účet číslo ... (uveďte číslo účtu), vedený u ... (uveďte název banky)

nebo

b)    požaduji nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace (vyberte jednu z níže uvedených možností):

 • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady
 • odstranění vady dodáním chybějícího zboží
 • odstranění vady opravou věci,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny ve výši ... (uveďte výši požadované slevy)

Částku požadované slevy prosím vraťte ve lhůtě 14 dnů (vyberte jednu z možností)

 • složenkou na adresu ... (uveďe adresu, na níž chcete složenku zaslat)
 • bezhotovostně na účet číslo ... (uveďte číslo účtu), vedený u ... (uveďte název banky)

______________________________________________________________

 

 1. II.        Vzhledem k tomu, že uvedené vady považuji za nepodstatné porušení smlouvy, využívám svého zákonného práva a

požaduji nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace (vyberte jednu z níže uvedených možností):

 • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady
 • odstranění vady dodáním chybějícího zboží
 • odstranění vady opravou věci,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny ve výši ... (uveďte výši požadované slevy)

Částku požadované slevy prosím vraťte ve lhůtě 14 dnů (vyberte jednu z možností)

 • složenkou na adresu ... (uveďe adresu, na níž chcete složenku zaslat)
 • bezhotovostně na účet číslo ... (uveďte číslo účtu), vedený u ... (uveďte název banky)

______________________________________________________________

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamačního protokolu) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání.

 

..................................................

(vlastnoruční podpis zákazníka)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů.

Přístupy registrovaným zákazníkům do internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Nákupem prostřednictvím internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho nákupech pouze pro potřeby prodávajícího z marketingových důvodů.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

Kupující, jakož i další uživatelé internetových stránek internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/  také užíváním uvedených internetových stránek berou na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a za toto nemůže nést a neponese prodávající coby provozovatel internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ žádnou odpovědnost.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

9. Všeobecná ujednání a vymezení některých pojmů

Kupujícím může být jednak spotřebitel, jímž je člověk, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání, a dále nepodnikající právnická osoba či podnikatel, jímž je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím je pro účely těchto obchodních podmínek vymezen v článku 1. těchto obchodních podmínek.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formuláře s předepsanými údaji a náležitostmi. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ kupující, který je spotřebitel, uvede  minimálně své jméno a příjmení, adresu pobytu, adresu doručení, svůj telefonický kontakt a případně i e-mailový kontakt. Kupující, který je podnikatelem, resp. právnickou osobou, uvede při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu Máme rádi zvířátka minimálně svůj název či obchodní firmu, případně, nemá-li obchodní firmu, své jméno či příjmení s možnými dodatky využívanými při podnikání, adresu sídla či místa podnikání, adresu doručení, svůj telefonický kontakt a případně i e-mailový kontakt, IČ, DIČ a bankovní spojení.

Kupující, který učiní závaznou objednávku, vyslovuje tím souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce kupujícího, tj. v návrhu kupní smlouvy, jenž byla ze strany prodávajícího potvrzena, tj. návrh kupní smlouvy byl akceptován. Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji.

Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Pokud si kupující objedná zboží v množství větším než je obvyklé, vyhrazuje si prodávající právo požadovat zálohu na objednané zboží.

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

Cena za zboží v objednávce kupujícího je určena nabídkovými cenami za zboží uvedenými na http://www.mameradizviratka.cz/  platnými v okamžiku objednání, tj. odeslání elektronické objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to pouze po výslovné dohodě s kupujícím.

Kupní cena je zcela zaplacena okamžikem připsání celé její výše na běžný účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky při bezhotovostní platbě nebo uhrazením hotovosti při převzetí zboží v provozovně či při platbě dobírkou u dodání zboží na doručovací adresu sdělenou kupujícím. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího http://www.mameradizviratka.cz/  v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

Ostatní zde neuvedené záležitosti smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími českými právními předpisy ve znění platném a účinném k datu uzavření kupní smlouvy.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2020.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

WACHTON s.r.o.

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz a majitelem práv k němu (dále jen "prodávající") je:

WACHTON s.r.o.

IČO 24192473 DIČ CZ24192473

Sídlo a Provozovna č.1010799487: Zenklova 384/147, 180 00 Praha 8

Zapsaná: 15.12.2011 pod spisovou značku C 187304 vedenou u Městského soudu v Praze

Telefon:  +420 799 99 13 99

Email: eshop@mameradizviratka.cz

www.mameradizviratka.cz


2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

2.1. Přijímané způsoby platby


Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ může kupující využít následující způsoby platby:

a)  Na dobírku

b)  Platba předem na náš účet vedený u FIO BANKA 2500956905/2010

 

Při nákupu v kamenném obchodě může kupující využít následující způsoby platby:

a)  V hotovosti

b)  Platební kartou VISA, Master

 

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 7-mi dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud objednávka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem vyzvednuta, má provozovatel internetového obchodu právo požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 100,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s případnou smluvní pokutou v této výši.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

3.1. Cena a způsob doručení

Celková cena objednávky se skládá z cen za zboží s DPH uvedených na webu www.mameradizviratka.cz.

Osobní odběry Uloženka = Výdejní místo HeurekaPoint, výdejní místo DPD parcel Shop a pobočky Mountfieldu, lze poslat zásilky do max. hmotnosti 20kg a velikost zásilek: délka nejdelší strany 175 cm a součet obvodové délky stran až 300 cm.

V objednávce zaškrtnete požadovanou variantu poštovného či dopravného.

Dopravné a poštovné spediční firma

Kurýrní služba garantuje doručení do druhého pracovního dne. Oznámení o doručení zásilky obdržíte SMS zprávou den předem. V den doručení pak obdržíte sms nebo email s upřesněním času. Máte také možnost změnit den doručení odpovědí na SMS nebo email. V případě neúspěšného doručení zanechá kurýr na místě Oznámení o neúspěšném pokusu o doručení s bližšími informacemi o dalším postupu. Kurýrovi můžete zaplatit v hotovosti nebo kartou.


Objednávka může být rozdělena na více balíků, záleží na hmotnosti a objemu zboží. Každý balík bude účtován dle ceníku viz rozpis v rubrice DOPRAVA A POŠTOVNÉ.

Ihned po odeslání balíku Vám pošleme číslo zásilky, abyste ji mohli sledovat.

 

4. Storno objednávky a odstoupení od smlouvy

Jestliže kupující zjistí, že z libovolného důvodu nemůže objednané zboží převzít, je povinen bez odkladu tak, aby šetřil práv prodávajícího, učinit storno své objednávky a to nejlépe telefonicky:+420 799 99 13 99, popř. zašle na tato čísla SMS zprávu nebo nás informuje na e-mailové adrese eshop@mameradizviratka.cz. Ve stornu objednávky kupující uvede:

 • firmu, název či jméno a příjmení kupujícího
 • adresu pobytu či sídla kupujícího a doručovací adresu
 • e-mailovou adresu kupujícího
 • telefonický kontakt na kupujícího
 • IČO kupujícího
 • datum storna objednávky
 • datum, případně číslo objednávky
 • zakoupené zboží, ohledně něhož je stornována objednávka
 • cenu zboží, včetně DPH

Vzniknou-li prodávajícímu v souvislosti se stornem objednávky náklady, například v podobě nákladů na přepravu zboží, bylo-li již objednané zboží kupujícímu zasláno, kupující je povinen je prodávajícímu uhradit.

Při zakoupení zboží prostřednictvím internetového obchodu mameradizviratka.cz kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Kupující při odstoupení od smlouvy uvede:

 • firmu, název či jméno a příjmení kupujícího
 • adresu pobytu či sídla kupujícího a doručovací adresu
 • e-mailovou adresu kupujícího
 • telefonický kontakt na kupujícího
 • datum narození nebo IČ kupujícího
 • datum, případně číslo objednávky
 • zakoupené zboží, ohledně něhož je odstupováno od smlouvy
 • cenu zboží, včetně DPH
 • bankovní spojení
 • zvolený způsob vrácení zboží
 • datum odstoupení od smlouvy

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

4.1. Vzor odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení o odstoupení od smlouvy a vzorovy formulář pro odstoupení od smlouvy jsou k nahlédnutí případně ke stažení zde.

Zákazník může při odstoupení od smlouvy použít i níže uvedený vzorový formulář, není to však jeho povinností:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název/Jméno a příjmení: ... (uveďte firmu, název či jméno a příjmení kupujícího)

Adresa: ... (uveďte adresu pobytu či sídla kupujícíhoa doručovací adresu)

E-mail: ... (uveďte e-mailovou adresu kupujícího)

Telefon: ... (uveďte telefonický kontakt na kupujícího)

Datum narození/IČ: ... (uveďte datum narození nebo IČ kupujícího)

Místo a datum: ... (uveďte místo a datum vyhotovení odstoupení)


Věc: Odstoupení od smlouvy

Ve Vašem internetovém obchodě http://www.mameradizviratka.cz/ jsem si

dne ... (uveďte datum objednávky)

objednal ... (uveďte zakoupené zboží, ohledně něhož je odstupováno od smlouvy)

v hodnotě ... Kč (uveďte cenu zboží), včetně DPH.

Číslo objednávky: ... (uveďte číslo objednávky).

Toto jsem od Vás obdržel dne ... (uveďte datum doručení zboží) společně s fakturou č. ... (uveďte číslo faktury).

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím na Vaši adresu (vyberte jednu z možností)

 • spolu s tímto dopisem
 • samostatnou zásilkou

Zaplacenou částku prosím vraťte ve lhůtě 14 dnů (vyberte jednu z možností)

 • složenkou na adresu ... (uveďe adresu, na níž chcete složenku zaslat)
 • bezhotovostně na účet číslo ... (uveďte číslo účtu), vedený u ... (uveďte název banky)

 

..................................................

(vlastnoruční podpis zákazníka)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.2. Výjimky

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

5. Práva a povinností z vadného plnění


5.1. Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

5.2. Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

6. Záruka a vyřízení reklamace

Záruka na prodávaná krmiva se poskytuje po dobu výrobcem krmiva garantované době minimální trvanlivosti. Výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv je uvedena na obalu. Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby. Při standardním uskladnění a přepravě zboží odpovídající druhu krmiva si krmiva uchovávají své deklarované nutriční vlastnosti po celou dobu vyznačené trvanlivosti.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením nebo při nevhodném uskladnění zboží u zákazníka, na poškození zboží při živelné pohromně a na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Záruka se rovněž nevztahuje na škodu na zboží vzniklou při jeho přepravě, kdy za tuto odpovídá dopravce. Kupující sepíše protokol o škodě a vymáhá úhradu náhrady škody na dopravci.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen si dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí zboží.

V případě výskytu vady je kupující povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Musí být rovněž přiložena kopie dokladu o nákupu (účtenka, faktura, atd.).

 

K uplatnění reklamace zboží kupující použije adresu provozovny : WACHTON s.r.o. Zenklova 384/147, Praha 8 nebo telefonický kontakt: +420 799 99 13 99, případně e-mailový kontakt: eshop@mameradizviratka.cz.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

6.1. Vzor reklamace zboží


Zákazník může při reklamaci zboží použít i níže uvedený vzorový formulář, není to však jeho povinností:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název/Jméno a příjmení: ... (uveďte obchodní firmu nebo název či jméno a příjmení kupujícího)

Adresa: ... (uveďte adresu pobytu či sídla kupujícího a doručovací adresa)

E-mail: ... (uveďte e-mailovou adresu kupujícího)

Telefon: ... (uveďte telefonický kontakt na kupujícího)

Datum narození/IČ: ... (uveďte datum narození nebo IČ kupujícího)

Místo a datum: ... (uveďte místo a datum vyhotovení reklamace)


Věc: Uplatnění reklamace zboží

Ve Vašem internetovém obchodě http://www.mameradizviratka.cz/, resp. ve Vaší provozovně na adrese Zenklova 384/147, 180 00 Praha 8  jsem si

dne ... (uveďte datum objednávky či nákupu)

objednal/zakoupil ... (uveďte zakoupené zboží, které je reklamováno)

v hodnotě ... Kč (uveďte cenu zboží), včetně DPH.

Číslo objednávky: ... (uveďte číslo objednávky).

Toto jsem od Vás obdržel dne ... (uveďte datum převzetí zboží) společně s fakturou č. ... (uveďte číslo faktury).

Zakoupené zboží vykazuje následující vady:

...............................................................................................................................

(popište vady, pro které je zboží reklamováno)

 

Dle toho, zda považujete popsané vady zboží za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy, postupujte dle možností uvedených ad I. či ad II.:


_______________________________________________________________

 1. I.        Vzhledem k tomu, že uvedené vady považuji za podstatné porušení smlouvy, využívám svého zákonného práva a

a)    odstupuji od smlouvy.

Zakoupené zboží vracím na Vaši adresu (vyberte jednu z možností)

 • spolu s tímto dopisem
 • samostatnou zásilkou

Zaplacenou částku prosím vraťte ve lhůtě 14 dnů (vyberte jednu z možností)

 • složenkou na adresu ... (uveďe adresu, na níž chcete složenku zaslat)
 • bezhotovostně na účet číslo ... (uveďte číslo účtu), vedený u ... (uveďte název banky)

nebo

b)    požaduji nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace (vyberte jednu z níže uvedených možností):

 • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady
 • odstranění vady dodáním chybějícího zboží
 • odstranění vady opravou věci,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny ve výši ... (uveďte výši požadované slevy)

Částku požadované slevy prosím vraťte ve lhůtě 14 dnů (vyberte jednu z možností)

 • složenkou na adresu ... (uveďe adresu, na níž chcete složenku zaslat)
 • bezhotovostně na účet číslo ... (uveďte číslo účtu), vedený u ... (uveďte název banky)

______________________________________________________________

 

 1. II.        Vzhledem k tomu, že uvedené vady považuji za nepodstatné porušení smlouvy, využívám svého zákonného práva a

požaduji nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace (vyberte jednu z níže uvedených možností):

 • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady
 • odstranění vady dodáním chybějícího zboží
 • odstranění vady opravou věci,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny ve výši ... (uveďte výši požadované slevy)

Částku požadované slevy prosím vraťte ve lhůtě 14 dnů (vyberte jednu z možností)

 • složenkou na adresu ... (uveďe adresu, na níž chcete složenku zaslat)
 • bezhotovostně na účet číslo ... (uveďte číslo účtu), vedený u ... (uveďte název banky)

______________________________________________________________

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamačního protokolu) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání.

 

..................................................

(vlastnoruční podpis zákazníka)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů.

Přístupy registrovaným zákazníkům do internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Nákupem prostřednictvím internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho nákupech pouze pro potřeby prodávajícího z marketingových důvodů.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

Kupující, jakož i další uživatelé internetových stránek internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/  také užíváním uvedených internetových stránek berou na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a za toto nemůže nést a neponese prodávající coby provozovatel internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ žádnou odpovědnost.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

9. Všeobecná ujednání a vymezení některých pojmů

Kupujícím může být jednak spotřebitel, jímž je člověk, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání, a dále nepodnikající právnická osoba či podnikatel, jímž je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím je pro účely těchto obchodních podmínek vymezen v článku 1. těchto obchodních podmínek.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formuláře s předepsanými údaji a náležitostmi. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ kupující, který je spotřebitel, uvede  minimálně své jméno a příjmení, adresu pobytu, adresu doručení, svůj telefonický kontakt a případně i e-mailový kontakt. Kupující, který je podnikatelem, resp. právnickou osobou, uvede při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu Máme rádi zvířátka minimálně svůj název či obchodní firmu, případně, nemá-li obchodní firmu, své jméno či příjmení s možnými dodatky využívanými při podnikání, adresu sídla či místa podnikání, adresu doručení, svůj telefonický kontakt a případně i e-mailový kontakt, IČ, DIČ a bankovní spojení.

Kupující, který učiní závaznou objednávku, vyslovuje tím souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce kupujícího, tj. v návrhu kupní smlouvy, jenž byla ze strany prodávajícího potvrzena, tj. návrh kupní smlouvy byl akceptován. Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji.

Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Pokud si kupující objedná zboží v množství větším než je obvyklé, vyhrazuje si prodávající právo požadovat zálohu na objednané zboží.

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu http://www.mameradizviratka.cz/ tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

Cena za zboží v objednávce kupujícího je určena nabídkovými cenami za zboží uvedenými na http://www.mameradizviratka.cz/  platnými v okamžiku objednání, tj. odeslání elektronické objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to pouze po výslovné dohodě s kupujícím.

Kupní cena je zcela zaplacena okamžikem připsání celé její výše na běžný účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky při bezhotovostní platbě nebo uhrazením hotovosti při převzetí zboží v provozovně či při platbě dobírkou u dodání zboží na doručovací adresu sdělenou kupujícím. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího http://www.mameradizviratka.cz/  v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

Ostatní zde neuvedené záležitosti smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími českými právními předpisy ve znění platném a účinném k datu uzavření kupní smlouvy.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.